Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy na usługę koszenia poboczy dróg wojewódzkich

powiat 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na koszenie poboczy dróg wojewódzkich nr 296, 297, 350,351, 353, 357 i 363.
 

czytaj dalej

Informacja na temat otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na utrzymanie zieleni przy drogach wojewódzkich

powiat 
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że dnia 08.05.2017r. w siedzibie ZDP dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na utrzymanie zieleni na, utrzymywanych przez ZDP w Bolesławcu, poboczach dróg wojewódzkich nr 296, 297, 350,351, 353, 357 i 363.
 

czytaj dalej

Zmiana terminu złożenia ofert w przetargu na utrzymanie zieleni

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w związku z wpłynięciem zapytań do SIWZ, uległ zmianie termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na koszenie, utrzymywanych przez ZDP w Bolesławcu, poboczy dróg wojewódzkich nr 296, 297, 350,351, 353, 357 i 363.
Nowy termin składania ofert – 08.05.2017r. godz. 08.45.

 

czytaj dalej