Zmiana terminu przetargu na przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 357

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 357.
NOWY termin składania ofert – 09. września 2016r. do godz. 10.45. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu.
Otwarcie ofert – 09. września 2016r. godz. 11.00. w miejscu j.w.

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 357

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 357.

 

 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [POBIERZ]
- Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia- przebudowa DW nr 357  [POBIERZ]
- Załączniki edytowalne [POBIERZ]

UWAGA: uzupełnienie do „Opisu przedmiotu zamówienia”

- Przedmiar robót  [POBIERZ]