Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 357

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 357 na odcinku od km 41+820 do km 43+540.

 

 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [POBIERZ]
- Załącznik nr 1 – Formularz oferty wraz z oświadczeniami [POBIERZ]
- Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczna  [POBIERZ]
- Załącznik nr 2 – Przedmiar robót [POBIERZ]
- Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna [POBIERZ]
- Załącznik nr 3 – Wzór umowy [POBIERZ]
- Załączniki edytowalne [POBIERZ]