Postępowanie na udzielenie zamówienia na wycinkę drzew wraz z wykupem pozyskanego drewna

powiat Zarząd Dróg Powiatowych informuje że, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na dokonanie wycinki wytypowanych drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych powiatu bolesławieckiego.
Wycinka odbywać się będzie sukcesywnie stosownie do potrzeb,w porozumieniu z Zamawiającym, w oparciu o wydane decyzje administracyjne zezwalające na wycinkę drzew – w chwili obecnej decyzje o zezwoleniu na wycinkę posiada ok. 40% wykazanych drzew.
W przypadku ewentualnego nieuzyskania pozwolenia na któregokolwiek z drzew Zamawiający będzie miał prawo wyłączyć je z zakresu wykonywanej usługi.

Szczegółowe informacje oraz druk oferty w załączeniu.

Zaproszenie
Wykaz drzew z ich położeniem i ceną pozyskanego drewna
Druk oferty