Rozstrzygnięcie postępowania na usługę sprzętową rozkładarką masy asfaltowej

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w postępowaniu na wykonanie usługi sprzętowej rozkładarką masy asfaltowej na drogach wojewódzkich nr 296 i 350 dokonano wyboru Wykonawcy.
Najniższą cenę wykonania usługi zaoferowała firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra.
Cena stawki dziennej pracy sprzętu – 5.000,00 zł/dzień

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę masy asfaltowej do remontu DW 296 i DW 350

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w postępowaniu na dostawę masy mineralno-asfaltowej do remontu cząstkowego DW296 i DW 350 w Bolesławcu wyłoniono Dostawcę przedmiotu Zamówienia.
Najniższą cenę dostawy masy zaoferowała firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra.
Dostawa na drogę wojewódzką nr 296 – 455,10 brutto/tonę.
Dostawa na drogę wojewódzką nr 350 – 455,10 brutto/tonę.

Postępowanie na usługę sprzętową rozkładarką masy asfaltowej

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi sprzętowej rozkładarką masy asfaltowej na drogach wojewódzkich nr 296 i 350.

Termin składania ofert – 11 sierpnia 2017r. godz. 11.45.

Ogłoszenie

Formularz oferty

Ogłoszenie w sprawie handlu przy cmentarzu w okresie Dnia Wszystkich Świętych w roku 2017

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że dnia 22 września 2017r. o godz. 07.05. odbędzie się losowanie stanowisk handlowych w celu umożliwienia drobnego handlu kwiatami i zniczami w dniu Święta Wszystkich Świętych.

Każdy uczestnik losowania będzie mógł być uwzględniony w losowaniu 2 stanowisk tj.:

  • jedno stanowisko przy murze cmentarza,
  • jedno stanowisko na parkingu samochodowym, które będzie przydzielone tylko na dzień 1 listopada 2017 r.

Uwaga:

Każdy uczestnik losowania winien posiadać wypełniony wniosek –podanie (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) z określeniem liczby stanowisk (1 lub 2) i dni w celu prawidłowego naliczenia opłaty na czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy Śluzowej w Bolesławcu.

 

Do pobrania:

wniosek