Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę znaków i elementów BRD

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w postępowaniu nr GS.382-4-2019 o udzielenie zamówienia na dostawę znaków drogowych, słupków i elementów BRD dokonano wyboru oferty firmy ZNAKI DROGOWE , ul. Ptasia 36/2, 65-525 Zielona Góra.
Zaproponowana całkowita cena oferty zgodnie z wykazem znaków i elementów BRD stanowiącym załącznik do zaproszenia do udziału w postępowaniu: 130.807,68 zł brutto .