Przetarg nieograniczony na dostawę masy asfaltowej

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno-asfaltowej do remontu cząstkowego DW296, DW350, DW357, DW297”
Dostawa nr 1 – MMA do remontu drogi wojewódzkiej nr 296
Dostawa nr 2 – MMA do remontu drogi wojewódzkiej nr 350
Dostawa nr 3 – MMA do remontu drogi wojewódzkiej nr 357
Dostawa nr 4 – MMA do remontu drogi wojewódzkiej nr 297
 

 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [POBIERZ]

- Załączniki edytowalne [POBIERZ]

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę farby drogowej

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w postępowaniu, w trybie zapytania o cenę, o udzielenie zamówienia na dostawę farby drogowej w ilości 22 ton i mikrokulek szklanych w ilości 11 ton na potrzeby, utrzymywanych przez ZDP w Bolesławcu, dróg wojewódzkich i powiatowych wyłoniono Dostawcę przedmiotu Zamówienia.
Najniższą cenę dostawy przedmiotu zamówienia zaoferowała firma KONTUR sp. z o.o., Kolonia Komorna 32, 21-543 Konstantynów.
Cena oferty – 183331,50 zł.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę farby drogowej

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia na dostawę farby drogowej białej oraz mikrokulek szklanych na potrzeby dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez ZDP w Bolesławcu.

Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu, ul. Modłowa 8C, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 16 kwietnia 2018r. do godz. 08:45.

Otwarcie ofert w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8C w Bolesławcu, dnia 16 kwietnia 2018r. o godz. 09:00.

Otwarcie ofert jest jawne.

 

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ

Załączniki edytowalne

zalaczniki_edytowalne