Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę farby drogowej

Mariusz Lickiewicz

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w postępowaniu, w trybie zapytania o cenę, o udzielenie zamówienia na dostawę farby drogowej w ilości 22 ton i mikrokulek szklanych w ilości 11 ton na potrzeby, utrzymywanych przez ZDP w Bolesławcu, dróg wojewódzkich i powiatowych wyłoniono Dostawcę przedmiotu Zamówienia.
Najniższą cenę dostawy przedmiotu zamówienia zaoferowała firma KONTUR sp. z o.o., Kolonia Komorna 32, 21-543 Konstantynów.
Cena oferty – 183331,50 zł.