Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2018″

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2018.

Została wybrana oferta Spółdzielni STW w Bolesławcu, ul. Kościuszki 1, 59-700 Bolesławiec
Wartość oferty 195670,00 zł
Wysokości upustów od 1 l. ceny paliwa:
- olej napędowy – 11 gr/l
- etylina 95 – 11 gr/l
- etylina 98 – 11 gr/l

Oferta uzyskała łączną ocenę wartości punktowej – 100pkt

Umowa zostanie podpisana w trybie art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2018″

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że dnia 22.12.2017 o godz. 11.00 dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu na sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2018.

W określonym terminie wpłynęła jedna oferta:
1. Spółdzielnia STW w Bolesławcu, ul. Kościuszki 1, 59-700 Bolesławiec
Wartość oferty 195670,00 zł
Wysokości upustów od 1 l. ceny paliwa:
- olej napędowy – 11 gr/l
- etylina 95 – 11 gr/l
- etylina 98 – 11 gr/l

Przetarg nieograniczony na sprzedaż paliwa w roku 2018 – zapytanie w postępowaniu i zmiana SIWZ

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2018 wpłynęło zapytanie.
Poniżej do pobrania treść zapytania, treść odpowiedzi oraz zmieniona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

- treść zapytania [POBIERZ]

- odpowiedź [POBIERZ]

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZMIANA [POBIERZ]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż paliwa w roku 2018

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2018.

 

 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [POBIERZ]

- Załączniki edytowalne [POBIERZ]