Rozstrzygnięcie postępowania na usługę sprzętową rozkładarką masy asfaltowej

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w postępowaniu na wykonanie usługi sprzętowej rozkładarką masy asfaltowej na drogach wojewódzkich nr 296 i 350 dokonano wyboru Wykonawcy.
Najniższą cenę wykonania usługi zaoferowała firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra.
Cena stawki dziennej pracy sprzętu – 5.000,00 zł/dzień

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę masy asfaltowej do remontu DW 296 i DW 350

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w postępowaniu na dostawę masy mineralno-asfaltowej do remontu cząstkowego DW296 i DW 350 w Bolesławcu wyłoniono Dostawcę przedmiotu Zamówienia.
Najniższą cenę dostawy masy zaoferowała firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra.
Dostawa na drogę wojewódzką nr 296 – 455,10 brutto/tonę.
Dostawa na drogę wojewódzką nr 350 – 455,10 brutto/tonę.

Postępowanie na usługę sprzętową rozkładarką masy asfaltowej

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi sprzętowej rozkładarką masy asfaltowej na drogach wojewódzkich nr 296 i 350.

Termin składania ofert – 11 sierpnia 2017r. godz. 11.45.

Ogłoszenie

Formularz oferty

Ogłoszenie w sprawie handlu przy cmentarzu w okresie Dnia Wszystkich Świętych w roku 2017

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że dnia 22 września 2017r. o godz. 07.05. odbędzie się losowanie stanowisk handlowych w celu umożliwienia drobnego handlu kwiatami i zniczami w dniu Święta Wszystkich Świętych.

Każdy uczestnik losowania będzie mógł być uwzględniony w losowaniu 2 stanowisk tj.:

  • jedno stanowisko przy murze cmentarza,
  • jedno stanowisko na parkingu samochodowym, które będzie przydzielone tylko na dzień 1 listopada 2017 r.

Uwaga:

Każdy uczestnik losowania winien posiadać wypełniony wniosek –podanie (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) z określeniem liczby stanowisk (1 lub 2) i dni w celu prawidłowego naliczenia opłaty na czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy Śluzowej w Bolesławcu.

 

Do pobrania:

wniosek

Postępowanie na dostawę masy mineralno-asfaltowej do remontu cząstkowego DW296 i DW350 – zmiana terminu złożenia ofert

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę masy mineralno-asfaltowej do remontu cząstkowego DW296 i DW 350 nastapiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert .

Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu, ul. Modłowa 8C, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 02 sierpnia 2017r. do godz. 11:45.

Otwarcie ofert w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8C w Bolesławcu, dnia 02 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00.

Otwarcie ofert jest jawne.

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę soli drogowej

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w postępowaniu, w trybie zapytania o cenę, o udzielenie zamówienia na dostawę soli drogowej w ilości ok. 800 ton na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez ZDP w Bolesławcu wyłoniono Dostawcę przedmiotu Zamówienia.
Najniższą cenę zaoferowała firma TALOS Sp. z o.o., Wrocław, ul.Sołtysowicka 21G – 253,00 brutto/tonę.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej DW357

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy zadania „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 357 na odcinku od km 41+820 do km 43+540″.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „SUDECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra”
Cena brutto oferty: 503.406,53 zł
Gwarancja udzielona ponad wymagane 36 miesięcy – 24 miesiące
Ilość uzyskanych punktów – 100.

Postępowanie na dostawę masy mineralno-asfaltowej do remontu cząstkowego DW296 i DW350

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia na dostawę masy mineralno-asfaltowej do remontu cząstkowego DW296 i DW 350.

Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu, ul. Modłowa 8C, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 28 lipca 2017r. do godz. 10:45.

Otwarcie ofert w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8C w Bolesławcu, dnia 28 lipca 2017 r. o godz. 11:00.

Otwarcie ofert jest jawne.

 

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ

Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu na przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 357 na odcinku od km 41+820 do km 43+540.

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że dnia 11 lipca 2017r. o godz. 11.00 dokonano otwarcia ofert na zadanie „Przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 357 na odcinku od km 41+820 do km 43+540″.

W określonym terminie wpłynęły trzy oferty:

SUDECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra
Cena brutto oferty: 503.406,53 zł
Gwarancja udzielona ponad wymagane 36 miesięcy – 24 miesiące

Oferta nr2
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o., Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor
Cena brutto oferty: 597.957,34 zł
Gwarancja udzielona ponad wymagane 36 miesięcy – 24 miesiące

Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Jałowiec 56, 59-800 Lubań
Cena brutto oferty: 576.764,47 zł
Gwarancja udzielona ponad wymagane 36 miesięcy – 24 miesiące

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę soli drogowej

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia na dostawę soli drogowej w ilości ok. 800 ton na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez ZDP w Bolesławcu.

Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu, ul. Modłowa 8C, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 20 lipca 2017r. do godz. 10:45.

Otwarcie ofert w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8C w Bolesławcu, dnia 20 lipca 2017 r. o godz. 11:00.

Otwarcie ofert jest jawne.

 

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ

Załączniki edytowalne

zalaczniki_edytowalne