Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

powiatKierownik Zarządu Dróg Powiatowych informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko urzędnicze „Główny specjalista d/s kadr i płac” w  Zarządzie Dróg Powiatowych w Bolesławcu ul. Modłowa 8c, dokonano wyboru kandydata.

Pełna treść ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – lista kandydatów spełniających wymagania

powiatKierownik Zarządu Dróg Powiatowych informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko urzędnicze „Główny specjalista d/s kadr i płac” w  Zarządzie Dróg Powiatowych w Bolesławcu ul. Modłowa 8c, zakwalifikowała się jedna osoba spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze


Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

powiatKierownik Zarządu Dróg Powiatowych ogłasza nabór kandydatów na stanowisko „Główny specjalista d/s kadr i płac” w  Zarządzie Dróg Powiatowych w Bolesławcu ul. Modłowa 8 c , 59-700 Bolesławiec


Pełna treść ogłoszenia

Klauzula RODO

Regulamin naboru

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

Przetarg nieograniczony na dostawę masy asfaltowej

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno-asfaltowej do remontu cząstkowego DW296, DW350, DW357, DW297”
Dostawa nr 1 – MMA do remontu drogi wojewódzkiej nr 296
Dostawa nr 2 – MMA do remontu drogi wojewódzkiej nr 350
Dostawa nr 3 – MMA do remontu drogi wojewódzkiej nr 357
Dostawa nr 4 – MMA do remontu drogi wojewódzkiej nr 297
 

 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [POBIERZ]

- Załączniki edytowalne [POBIERZ]

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę farby drogowej

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w postępowaniu, w trybie zapytania o cenę, o udzielenie zamówienia na dostawę farby drogowej w ilości 22 ton i mikrokulek szklanych w ilości 11 ton na potrzeby, utrzymywanych przez ZDP w Bolesławcu, dróg wojewódzkich i powiatowych wyłoniono Dostawcę przedmiotu Zamówienia.
Najniższą cenę dostawy przedmiotu zamówienia zaoferowała firma KONTUR sp. z o.o., Kolonia Komorna 32, 21-543 Konstantynów.
Cena oferty – 183331,50 zł.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę farby drogowej

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia na dostawę farby drogowej białej oraz mikrokulek szklanych na potrzeby dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez ZDP w Bolesławcu.

Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu, ul. Modłowa 8C, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 16 kwietnia 2018r. do godz. 08:45.

Otwarcie ofert w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8C w Bolesławcu, dnia 16 kwietnia 2018r. o godz. 09:00.

Otwarcie ofert jest jawne.

 

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ

Załączniki edytowalne

zalaczniki_edytowalne

 

Ogłoszenie o sprzedaży materiałów rozbiórkowych i drewna pozyskanego z pasów drogowych

powiat Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że posiada do sprzedaży materiały rozbiórkowe pochodzące z rozbiórki utrzymywanych dróg powiatowych oraz drewna opałowego pozyskanego przez ZDP z pasów drogowych utrzymywanych dróg.

Wykaz posiadanych materiałów w załączniku.

Informacja n/t drewna opałowego udzielana jest po kontakcie z ZDP.

doc04545120180220065553

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2018″

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2018.

Została wybrana oferta Spółdzielni STW w Bolesławcu, ul. Kościuszki 1, 59-700 Bolesławiec
Wartość oferty 195670,00 zł
Wysokości upustów od 1 l. ceny paliwa:
- olej napędowy – 11 gr/l
- etylina 95 – 11 gr/l
- etylina 98 – 11 gr/l

Oferta uzyskała łączną ocenę wartości punktowej – 100pkt

Umowa zostanie podpisana w trybie art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2018″

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że dnia 22.12.2017 o godz. 11.00 dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu na sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2018.

W określonym terminie wpłynęła jedna oferta:
1. Spółdzielnia STW w Bolesławcu, ul. Kościuszki 1, 59-700 Bolesławiec
Wartość oferty 195670,00 zł
Wysokości upustów od 1 l. ceny paliwa:
- olej napędowy – 11 gr/l
- etylina 95 – 11 gr/l
- etylina 98 – 11 gr/l

Przetarg nieograniczony na sprzedaż paliwa w roku 2018 – zapytanie w postępowaniu i zmiana SIWZ

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2018 wpłynęło zapytanie.
Poniżej do pobrania treść zapytania, treść odpowiedzi oraz zmieniona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

- treść zapytania [POBIERZ]

- odpowiedź [POBIERZ]

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZMIANA [POBIERZ]