Ogłoszenie o sprzedaży materiałów rozbiórkowych

powiat Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że posiada do sprzedaży materiały rozbiórkowe pochodzące z rozbiórki utrzymywanych dróg powiatowych.
Wykaz posiadanych materiałów w załączniku.

doc04545120180220065553

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2018″

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2018.

Została wybrana oferta Spółdzielni STW w Bolesławcu, ul. Kościuszki 1, 59-700 Bolesławiec
Wartość oferty 195670,00 zł
Wysokości upustów od 1 l. ceny paliwa:
- olej napędowy – 11 gr/l
- etylina 95 – 11 gr/l
- etylina 98 – 11 gr/l

Oferta uzyskała łączną ocenę wartości punktowej – 100pkt

Umowa zostanie podpisana w trybie art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2018″

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że dnia 22.12.2017 o godz. 11.00 dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu na sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2018.

W określonym terminie wpłynęła jedna oferta:
1. Spółdzielnia STW w Bolesławcu, ul. Kościuszki 1, 59-700 Bolesławiec
Wartość oferty 195670,00 zł
Wysokości upustów od 1 l. ceny paliwa:
- olej napędowy – 11 gr/l
- etylina 95 – 11 gr/l
- etylina 98 – 11 gr/l

Przetarg nieograniczony na sprzedaż paliwa w roku 2018 – zapytanie w postępowaniu i zmiana SIWZ

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2018 wpłynęło zapytanie.
Poniżej do pobrania treść zapytania, treść odpowiedzi oraz zmieniona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

- treść zapytania [POBIERZ]

- odpowiedź [POBIERZ]

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZMIANA [POBIERZ]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż paliwa w roku 2018

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2018.

 

 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [POBIERZ]

- Załączniki edytowalne [POBIERZ]

Rozstrzygnięcie postępowania na usługę sprzętową rozkładarką masy asfaltowej

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w postępowaniu na wykonanie usługi sprzętowej rozkładarką masy asfaltowej na drogach wojewódzkich nr 296 i 350 dokonano wyboru Wykonawcy.
Najniższą cenę wykonania usługi zaoferowała firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra.
Cena stawki dziennej pracy sprzętu – 5.000,00 zł/dzień

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę masy asfaltowej do remontu DW 296 i DW 350

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w postępowaniu na dostawę masy mineralno-asfaltowej do remontu cząstkowego DW296 i DW 350 w Bolesławcu wyłoniono Dostawcę przedmiotu Zamówienia.
Najniższą cenę dostawy masy zaoferowała firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra.
Dostawa na drogę wojewódzką nr 296 – 455,10 brutto/tonę.
Dostawa na drogę wojewódzką nr 350 – 455,10 brutto/tonę.

Postępowanie na usługę sprzętową rozkładarką masy asfaltowej

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi sprzętowej rozkładarką masy asfaltowej na drogach wojewódzkich nr 296 i 350.

Termin składania ofert – 11 sierpnia 2017r. godz. 11.45.

Ogłoszenie

Formularz oferty

Ogłoszenie w sprawie handlu przy cmentarzu w okresie Dnia Wszystkich Świętych w roku 2017

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że dnia 22 września 2017r. o godz. 07.05. odbędzie się losowanie stanowisk handlowych w celu umożliwienia drobnego handlu kwiatami i zniczami w dniu Święta Wszystkich Świętych.

Każdy uczestnik losowania będzie mógł być uwzględniony w losowaniu 2 stanowisk tj.:

  • jedno stanowisko przy murze cmentarza,
  • jedno stanowisko na parkingu samochodowym, które będzie przydzielone tylko na dzień 1 listopada 2017 r.

Uwaga:

Każdy uczestnik losowania winien posiadać wypełniony wniosek –podanie (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) z określeniem liczby stanowisk (1 lub 2) i dni w celu prawidłowego naliczenia opłaty na czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy Śluzowej w Bolesławcu.

 

Do pobrania:

wniosek

Postępowanie na dostawę masy mineralno-asfaltowej do remontu cząstkowego DW296 i DW350 – zmiana terminu złożenia ofert

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę masy mineralno-asfaltowej do remontu cząstkowego DW296 i DW 350 nastapiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert .

Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu, ul. Modłowa 8C, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 02 sierpnia 2017r. do godz. 11:45.

Otwarcie ofert w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8C w Bolesławcu, dnia 02 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00.

Otwarcie ofert jest jawne.