Przetarg nieograniczony na sprzedaż paliwa w roku 2019

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2019.

 

 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [POBIERZ]

- Załączniki edytowalne [POBIERZ]

Postępowanie na udzielenie zamówienia na wycinkę drzew wraz z wykupem pozyskanego drewna

powiat Zarząd Dróg Powiatowych informuje że, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na dokonanie wycinki wytypowanych drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych powiatu bolesławieckiego.
Wycinka odbywać się będzie sukcesywnie stosownie do potrzeb,w porozumieniu z Zamawiającym, w oparciu o wydane decyzje administracyjne zezwalające na wycinkę drzew – w chwili obecnej decyzje o zezwoleniu na wycinkę posiada ok. 40% wykazanych drzew.
W przypadku ewentualnego nieuzyskania pozwolenia na któregokolwiek z drzew Zamawiający będzie miał prawo wyłączyć je z zakresu wykonywanej usługi.

Szczegółowe informacje oraz druk oferty w załączeniu.

Zaproszenie
Wykaz drzew z ich położeniem i ceną pozyskanego drewna
Druk oferty

Ogłoszenie w sprawie handlu przy cmentarzu w okresie Dnia Wszystkich Świętych w roku 2018

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że dnia 11 września 2018r. o godz. 07.05. odbędzie się losowanie stanowisk handlowych w celu umożliwienia drobnego handlu kwiatami i zniczami w dniu Święta Wszystkich Świętych.

Każdy uczestnik losowania będzie mógł być uwzględniony w losowaniu 2 stanowisk tj.:

  • jedno stanowisko przy murze cmentarza o pow. 12m2,
  • jedno stanowisko o pow. 12m2 na parkingu samochodowym, które będzie przydzielone tylko na dzień 1 listopada 2018 r.

Uwaga:

Każdy uczestnik losowania winien posiadać wypełniony wniosek –podanie (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) z określeniem liczby stanowisk (1 lub 2) i dni w celu prawidłowego naliczenia opłaty na czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy Śluzowej w Bolesławcu.

 

Do pobrania:

ogłoszenie i wniosek
klauzula RODO

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

powiatKierownik Zarządu Dróg Powiatowych informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko urzędnicze „Główny specjalista d/s kadr i płac” w  Zarządzie Dróg Powiatowych w Bolesławcu ul. Modłowa 8c, dokonano wyboru kandydata.

Pełna treść ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – lista kandydatów spełniających wymagania

powiatKierownik Zarządu Dróg Powiatowych informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko urzędnicze „Główny specjalista d/s kadr i płac” w  Zarządzie Dróg Powiatowych w Bolesławcu ul. Modłowa 8c, zakwalifikowała się jedna osoba spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze


Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

powiatKierownik Zarządu Dróg Powiatowych ogłasza nabór kandydatów na stanowisko „Główny specjalista d/s kadr i płac” w  Zarządzie Dróg Powiatowych w Bolesławcu ul. Modłowa 8 c , 59-700 Bolesławiec


Pełna treść ogłoszenia

Klauzula RODO

Regulamin naboru

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

Przetarg nieograniczony na dostawę masy asfaltowej

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno-asfaltowej do remontu cząstkowego DW296, DW350, DW357, DW297”
Dostawa nr 1 – MMA do remontu drogi wojewódzkiej nr 296
Dostawa nr 2 – MMA do remontu drogi wojewódzkiej nr 350
Dostawa nr 3 – MMA do remontu drogi wojewódzkiej nr 357
Dostawa nr 4 – MMA do remontu drogi wojewódzkiej nr 297
 

 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [POBIERZ]

- Załączniki edytowalne [POBIERZ]

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę farby drogowej

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w postępowaniu, w trybie zapytania o cenę, o udzielenie zamówienia na dostawę farby drogowej w ilości 22 ton i mikrokulek szklanych w ilości 11 ton na potrzeby, utrzymywanych przez ZDP w Bolesławcu, dróg wojewódzkich i powiatowych wyłoniono Dostawcę przedmiotu Zamówienia.
Najniższą cenę dostawy przedmiotu zamówienia zaoferowała firma KONTUR sp. z o.o., Kolonia Komorna 32, 21-543 Konstantynów.
Cena oferty – 183331,50 zł.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę farby drogowej

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia na dostawę farby drogowej białej oraz mikrokulek szklanych na potrzeby dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez ZDP w Bolesławcu.

Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu, ul. Modłowa 8C, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 16 kwietnia 2018r. do godz. 08:45.

Otwarcie ofert w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8C w Bolesławcu, dnia 16 kwietnia 2018r. o godz. 09:00.

Otwarcie ofert jest jawne.

 

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ

Załączniki edytowalne

zalaczniki_edytowalne

 

Ogłoszenie o sprzedaży materiałów rozbiórkowych i drewna pozyskanego z pasów drogowych

powiat Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że posiada do sprzedaży materiały rozbiórkowe pochodzące z rozbiórki utrzymywanych dróg powiatowych oraz drewna opałowego pozyskanego przez ZDP z pasów drogowych utrzymywanych dróg.

Wykaz posiadanych materiałów w załączniku.

Informacja n/t drewna opałowego udzielana jest po kontakcie z ZDP.

doc04545120180220065553