Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Dostawa masy asfaltowej na potrzeby dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2019″

Mariusz Lickiewicz

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że dnia 29.01.2019 o godz. 11.00 dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu na dostawę znaków drogowych i elementów BRD na potrzeby dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2019.

W określonym terminie wpłynęła jedna oferta:
1. Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra
Zaproponowana w ofercie cena tony masy asfaltowej:
- AC11S – 307,50 zł brutto
- AC8S – 319,80 zł brutto