Postępowanie na zakup znaków drogowych i elementów BRD

Mariusz Lickiewicz

powiat Zarząd Dróg Powiatowych zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na dostawę znaków drogowych i elementów BRD na potrzeby dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2019.

Szczegółowe informacje oraz druk oferty w załączeniu.

Zaproszenie z załącznikami
Zestawienie znaków drogowych
Druk oferty edytowalny