UWAGA – poprawka w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę paliwa

powiat Informujemy, że  w pkt XIV.6.a  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia omyłkowo we wzorze na sposób liczenia oceny za cenę oleju napędowego  wpisano liczbę „60″ zamiast „95″.

Prawidłowy wpis winień mieć postać:

a/ Kryterium cena oleju napędowego: [On/Ob] x 95 = ilość punktów P1

gdzie:

„On” – cena oleju w ofercie najkorzystniejszej (najniższa cena),

„Ob” – cena oleju w ofercie badanej.

 

Ponadto ceny detaliczne paliwa, które podane mają być w ofercie winny mieć poziom z dnia 16 grudnia 2016r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż paliwa w roku 2017

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż paliwa dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2017.

 

 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [POBIERZ]

- Załączniki edytowalne [POBIERZ]