15 kwiecień 2016r. Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg wojewódzkich nr 297, 350 i 363

powiatZarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę dróg wojewódzkich nr 297, 350 i 363.
Zadania przewidziane w zakresie przetargu to:

 

- Zadanie nr 1 – Przebudowa DW nr 297 – skrzyżowanie ulic Wesołej i Łokietka z ulicą Zgorzelecką i ulicą Mazowiecką w Bolesławcu,

- Zadanie nr 2 – Przebudowa DW nr 350 – odcinek Dobra – Bolesławiec

- Zadanie nr 3 – Przebudowa DW nr 363 – ul. Kosiby (odcinek 390m)

 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [POBIERZ]
- Załącznik nr 2a – Przebudowa DW nr 297 – skrzyżowanie ulic Wesołej i Łokietka z ulicą Zgorzelecką i ulicą Mazowiecką w Bolesławcu[POBIERZ]
- Załącznik nr 2b – Przebudowa DW nr 350 – odcinek Dobra – Bolesławiec- [POBIERZ]
- Załącznik nr 2c – Przebudowa DW nr 363 – ul. Kosiby (odcinek 390m)[POBIERZ]
- Załączniki edytowalne [POBIERZ]

„UWAGA: Podmieniono plik z załącznikiem nr 2c z uwagi na błędne dołączenie do niego obmiaru robót dla DW297″

 

Ogłoszenie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=91502&rok=2016-04-15