Ogłoszenie o sprzedaży materiałów rozbiórkowych i drewna pozyskanego z pasów drogowych

powiat Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że posiada do sprzedaży materiały rozbiórkowe pochodzące z rozbiórki utrzymywanych dróg powiatowych oraz drewna opałowego pozyskanego przez ZDP z pasów drogowych utrzymywanych dróg.

Wykaz posiadanych materiałów w załączniku.

Informacja n/t drewna opałowego udzielana jest po kontakcie z ZDP.

doc04545120180220065553

Postępowanie o udzielenie zamówienia na pielęgnację drzew

powiat Zarząd Dróg Powiatowych informuje że, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na roboty pielęgnacyjne drzew w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 296.
Szczegółowe informacje oraz druk oferty w załączeniu.
doc04561720180222080355