Postępowanie o udzielenie zamówienia na pielęgnację drzew

Mariusz Lickiewicz

powiat Zarząd Dróg Powiatowych informuje że, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na roboty pielęgnacyjne drzew w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 296.
Szczegółowe informacje oraz druk oferty w załączeniu.
doc04561720180222080355