Ogłoszenie w sprawie handlu przy cmentarzu w okresie Dnia Wszystkich Świętych w roku 2018

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że dnia 11 września 2018r. o godz. 07.05. odbędzie się losowanie stanowisk handlowych w celu umożliwienia drobnego handlu kwiatami i zniczami w dniu Święta Wszystkich Świętych.

Każdy uczestnik losowania będzie mógł być uwzględniony w losowaniu 2 stanowisk tj.:

  • jedno stanowisko przy murze cmentarza o pow. 12m2,
  • jedno stanowisko o pow. 12m2 na parkingu samochodowym, które będzie przydzielone tylko na dzień 1 listopada 2018 r.

Uwaga:

Każdy uczestnik losowania winien posiadać wypełniony wniosek –podanie (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) z określeniem liczby stanowisk (1 lub 2) i dni w celu prawidłowego naliczenia opłaty na czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy Śluzowej w Bolesławcu.

 

Do pobrania:

ogłoszenie i wniosek
klauzula RODO

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

powiatKierownik Zarządu Dróg Powiatowych informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko urzędnicze „Główny specjalista d/s kadr i płac” w  Zarządzie Dróg Powiatowych w Bolesławcu ul. Modłowa 8c, dokonano wyboru kandydata.

Pełna treść ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – lista kandydatów spełniających wymagania

powiatKierownik Zarządu Dróg Powiatowych informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko urzędnicze „Główny specjalista d/s kadr i płac” w  Zarządzie Dróg Powiatowych w Bolesławcu ul. Modłowa 8c, zakwalifikowała się jedna osoba spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze


Pełna treść ogłoszenia