Rozstrzygnięcie przetargu na Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 357

Mariusz Lickiewicz

powiat

Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygnięto postępowanie  na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 na odcinku od km 40+843 do km 41+825 w miejscowości Zebrzydowa.

 

W trybie postępowania dokonano wyboru Wykonawcy zadania – najwyższą ocenę punktową uzyskała oferta SUDECKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19,  58-514 Jelenia Góra.

Cena brutto oferty: 195.994,84 zł

Gwarancja udzielona ponad wymagane 36 miesięcy – 24 miesiące

Ilość otrzymanych punktów za zaproponowaną cenę oferty – 60 pkt

Ilość otrzymanych punktów za dodatkowy okres gwarancji – 40 pkt

Sumaryczna punktacja wg kryteriów określonych w SIWZ – 100 pkt

 

Zawiadomienie do pobrania:

zawiadomienie