Ogłoszenie w sprawie handlu przy cmentarzu w okresie Dnia Wszystkich Świętych w roku 2016

Mariusz Lickiewicz

OGŁOSZENIE

 Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że losowanie stanowisk handlowych w celu umożliwienia drobnego handlu kwiatami      i zniczami w dniu Święta Wszystkich Świętych br., odbędzie się dnia  10 września 2016 r. o godz. 7 10  w siedzibie ZDP przy ul. Modłowej 8c w Bolesławcu.

Każdy uczestnik losowania będzie mógł być uwzględniony w losowaniu 2 stanowisk tj.:

  • jedno stanowisko przy murze cmentarza,
  • jedno stanowisko na parkingu samochodowym, które będzie przydzielone tylko na dzień 1 listopada 2016 r.

Uwaga:

Każdy uczestnik losowania winien posiadać wypełniony wniosek –podanie (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) z określeniem liczby stanowisk (1 lub 2) i dni w celu prawidłowego naliczenia opłaty na czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy Śluzowej w Bolesławcu.

 

Do pobrania:

wniosek

wniosek edytowalny