Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zakup masy mineralno asfaltowej

Mariusz Lickiewicz

powiat

Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygnięto postępowanie  na zadanie „Zakup masy mineralno-asfaltowej do remontu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP w Bolesławcu” .

 

W trybie postępowania dokonano wyboru Dostawcy masy – najwyższą ocenę punktową uzyskała oferta Sudeckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra

Cena brutto 1 tony masy: 295,20 zł