Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa w roku 2017

Mariusz Lickiewicz

powiat

Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygnięto postępowanie  na zadanie „Dostawa paliwa dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2017 .

 

W trybie postępowania dokonano wyboru Dostawcy paliwa – najwyższą ocenę punktową uzyskała oferta Spółdzielnia STW Bolesławiec, ul. Kościuszki 1, 59-700 Bolesławiec

Cena brutto oferty: 171.696, zł