Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę betonu asfaltowego

Mariusz Lickiewicz

Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia na dostawę betonu asfaltowego do remontu cząstkowego dróg wojewódzkich nr 296 i 357.

Zadania przewidziane w ramach postępowania:

Dostawa nr 1 – MMA do remontu drogi wojewódzkiej nr 296

Dostawa nr 2 – MMA do remontu drogi wojewódzkiej nr 357

Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu, ul. Modłowa 8C, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 15 czerwca 2016r. do godz. 10:45.

Otwarcie ofert w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8C w Bolesławcu, dnia 15 czerwca 2016 r. o godz. 11:00.

Otwarcie ofert jest jawne.

 

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_dostawaMMA

Załączniki

zalaczniki

Załączniki edytowalne

zalaczniki_edytowalne