Postępowanie na dostawę masy mineralno-asfaltowej do remontu cząstkowego DW296 i DW350 – zmiana terminu złożenia ofert

Mariusz Lickiewicz

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę masy mineralno-asfaltowej do remontu cząstkowego DW296 i DW 350 nastapiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert .

Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu, ul. Modłowa 8C, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 02 sierpnia 2017r. do godz. 11:45.

Otwarcie ofert w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8C w Bolesławcu, dnia 02 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00.

Otwarcie ofert jest jawne.