Informacja o wynikach naboru

admin

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko głównego specjalisty ds. dróg

w   Zarządzie Dróg Powiatowych w Bolesławcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany:

 

Pan Tadeusz Prochownik, zam.Wieża.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Tadeusz Prochownik spełniając wymagania formalne wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisko objęte naborem. Posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe, doświadczenie zawodowe i wiedzę niezbędną   do pracy na w/w stanowisku.

Treść dokumentu